Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.starchbag.com

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.starchbag.com.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

StarchBag sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Makowej 2, 61-464 Poznań, NIP: 7831807536

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Osoba, której dane są przetwarzane może także żądać ich sprostowania i usunięcia. Możliwe jest też żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres
 8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres niezbędny do realizacji obowiązków administratora danych, wynikających z odrębnych przepisów, m.in. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rachunkowości.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W związku z realizacją podstawowych funkcji serwis udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe. W momencie udostępnienia tych danych, Partner staje się ich odrębnym administratorem, co oznacza, że przetwarza te dane w oparciu o opublikowane własne zasady i standardy opisane w Politykach prywatności danego przewoźnika, kuriera lub operatora pocztowego. Linki do polityk prywatności poszczególnych Partnerów można znaleźć na końcu niniejszej Polityki prywatności.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis starchbag.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. Linki do polityk prywatności poszczególnych Partnerów:
  DotPay
  Furgonetka
  DPD
  Inpost
  Paczka w Ruchu

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.